MERN STACK DEVELOPER (MID/SR)

Công ty: Hitek Group JSC

Vị trí tuyển dụng: Middle hoặc Senior Developer về MERN stack (MongDB, Express, React, Node)

Hình thức làm việc: full-time (Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM).

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia trong việc phát triển ứng dụng web trên nền tảng ReactJS.
 • Tham gia phát triển backend trên nền tảng NodeJS.
 • Tích hợp các third-parties về dịch vụ công nghệ (Google maps, Firebase,…) vào hệ thống.
 • Trao đổi công việc sử dụng tiếng Anh với quản lý người Hàn Quốc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Làm việc với React, NodeJS, MongoDB, HTML5, CSS3, Bootstrap, SASS, JQuery
 • Am hiểu về tương tác với server thông qua APIs với RESTful, JSON.
 • (Lợi thế nếu biết): Socket và xử lý dữ liệu real-time.
 • (Lợi thế nếu biết): Tích hợp với các hệ thống công nghệ third-party.
 • (Lợi thế nếu biết): Logic tốt và am hiểu về design pattern.
 • (Lợi thế nếu biết): Hiểu được trải nghiệm người dùng.
 • (Lợi thế nếu biết): Sử dụng git (để quản lý source code)

Gửi đơn đăng ký của bạn

Scroll to Top