Thông tin chi tiết

2022

Giáo dục

Không chỉ chiêu mộ nhân tài mà Hitek Group còn mang trong mình tham vọng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

THƯƠNG HIỆU

Hitek Academy là đơn vị trực thuộc Hitek Group JSC. Công ty được thành lập với mục tiêu đào tạo nhân lực IT. Chương trình đào tạo gần giống với Training hơn là đào tạo. Hitek chú trọng các bộ kỹ năng đảm học viên có thể Làm việc thực tế sau khi học xong. Vì vậy các kỹ năng như trao đổi với quản lý, đọc hiểu nội dung tài liệu, phối hợp với các phòng ban khác sẽ được thêm vào nội dung chương trình học. 

Scroll to Top