Thông tin chi tiết

2022

Đầu tư

Sau một quá trình dài nghiên cứu, Hitek nhận thấy được rất nhiều cơ hội đầu tư bền vững vào các công ty có tiềm năng phát triển, hiển nhiên đều thuộc các lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm.

THƯƠNG HIỆU

Hitek Investment được tạo ra để đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển cao tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cung cấp nhân sự đi kèm với giải pháp công nghệ vào các doanh nghiệp đang có nhu cầu. Dự kiến vào mỗi năm, Hitek sẽ đầu tư từ 4 đến 5 doanh nghiệp dựa trên nghiên cứu thị trường mà Hội đồng quản trị nhận thấy tiềm năng. Mục đích lâu dài của Hitek Investment không phải là lợi nhuận mà là số cổ phần ở vô số các doanh nghiệp nhỏ mà Hitek đã đầu tư. Đây sẽ là tiền đề để nâng định giá giá trị tài sản, bên cạnh đó dòng tiền ổn định mà nó tạo ra sẽ giúp công ty có nguồn doanh thu bền vững theo thời gian.

Scroll to Top